Łowiectwo

Inne drapieżniki w naszym lesie

Innymi drapieżnikami zamieszkującymi nasze lasy, ale będącymi na liście zwierząt łownych są borsuki, tchórze, kuny leśne i domowe. Osobniki, które bardziej maja znaczenie w tym, że niektóre z nich jak kuny niszczą młode legi ptasie lubi odwiedzają przydomowe kurniki. Jednak w przypadku borsuka, od dawien dawna znany był z tego, że jego sadło (tłuszcz) ma właściwości lecznicze. Podobnie jak pozostałe, żywi się małymi gryzoniami, ale nie pogardzi też jagodami czy innym i owocami lasu. Spotkać go możemy raczej o zmierzchu i nocy, kiedy wyrusza na poszukiwanie pokarmu. Sam kopie swoje nory i jest pod tym względem bardzo pedantyczne. Wokół jego nory panuje porządek, nie ma śladów nieczystości, ponieważ je gromadzi w oddzielnym miejscu, ma tzw. toaletę. Musi być jednak bardzo uważny, jeśli oddali się na kilka dni może mu ja zająć inny drapieżnik, jakim jest lis i wtedy dochodzi do walki miedzy nimi. Jeśli chodzi o kuny to mieszkają one w opuszczonych dziuplach lub w norach pod korzeniami drzew. Te z wyglądu sympatyczne zwierzęta napsuły krwi niejednemu mniejszemu osobnikowi od siebie. Niegdyś polowano na nie dla cennego futra i zębów, jako trofeum obecnie, pomimo iż są na liście zwierząt łownych nie są priorytetowym celem podczas polowania a często ich zabawny sposób poruszania się czy inne zachowanie umila pobyt w łowisku i czyni go bardziej atrakcyjnym niż te, na którym nic nie można zobaczyć ani usłyszeć. Ponadto należy wspomnieć o bezpańskich psach i kotach wałęsających się po lesie bez obroży. Często poprzez walki z innymi drapieżcami zarażają się różnymi chorobami i przenoszą je do gospodarstw. Właściciele powinni zwracać uwagę na swoich pupili. Nie są to zwierzęta leśne a często mogą zaszkodzić, szczególnie w okresie wiosennym kiedy na świat przychodzą młode.

Zobacz również:
Koło łowieckie
Koło łowieckie jest to zrzeszenie min. 10 członków polskiego związku łowieckiego. Każde koło jest rejestrowane w Polskim Związku łowieckim a także posiada osobowość prawną. Na czela zarządu koła stoi zarząd składający się z : prezesa,...

Inne drapieżniki w naszym lesie
Innymi drapieżnikami zamieszkującymi nasze lasy, ale będącymi na liście zwierząt łownych są borsuki, tchórze, kuny leśne i domowe. Osobniki, które bardziej maja znaczenie w tym, że niektóre z nich jak kuny niszczą młode legi ptasie lubi...

Przykładowe rasy psów z grupy płochaczy
Płochacz niemiecki jest to rasa blisko spokrewniona ze spanielem. Jest to pies, który odznacza się ciętością wobec drapieżników, wykazuje wielką ochotę do tropienia, a pełnie radości uzyskuje móc aportować. Płochacze osiągają w kłębie...

Copyright @ 2010 Łowiectwo