Łowiectwo

Polowanie na dziki z psami- przebieg i organizacja

W polowaniach na dziki z psami właśnie na czworonogach pokłada się sukces łowów. Bierze w nim udział do kilkunastu myśliwych oraz dwóch do trzech naganiaczy, którzy spełniają role podkładaczy psów w miocie. Do polowań tylko na dziki stosuje się dobrze ułożone psy myśliwskie z grupy dzikarzy. Są to średnie i duże rasy psów , świetnie sobie radzące w najgorszych warunkach terenowych. Do grupy dzikarzy najlepiej nadają się gończe i szpice północne. Zadaniem psów jest przeszukanie dokładne całej powierzchni miotu, a po odnalezieniu czarnego zwierza wypędzenie wprost na myśliwych. Ich wielkość i siła sprawiają że nawet wataha przez dłuższą chwilę przestanie się opierać i będzie się ratować ucieczką. Z doświadczenia wiadomo ,że najlepsze efekty osiągała w miocie para pracujących psów, ze względu właśnie na ścisłą współpracę między sobą. Zaletą pary jest lepsze i dokładniejsze przeszukanie miotu. W momencie gdy odnajdą i osaczą dziki skuteczniej wypierają je na linię myśliwych. Zdarza się tak że jeśli rolę podkładacza (jest to osoba kontrolująca i nakierowująca pracę psów w danym miocie) obiera jeden z myśliwych lub kilku, prowadzący polowanie może zezwolić mu lub im na oddawanie strzałów do dzików (jest to jedyny przypadek gdy myśliwy będąc jednocześnie naganiaczem może strzelać do zwierzyny). Wracając do psów ważne jest , aby podkładane psy były przeszkolone w ten sposób, że nie będą interesować się żadną inną zwierzyną jak tylko dzikami. Dodatkowo najcenniejsze będą te psy , które po ruszeniu dzików nie będą biegać za nimi w kółko , ale po przepchnięciu ich przez linię myśliwych powrócą do podkładaczy i ponownie będą przeszukiwać teren. Spośród ras najlepiej do polowań na dziki nadają się rasy z grupy gończych. Oglądanie przy pracy wyszkolonego gończego polskiego to niesamowite przeżycie.

Zobacz również:
Zwierzęta chronione i kłopoty z kłusownictwem
Potrzeba ochrony zwierzą jest celem ochrony przyrody, które realizuje między innymi łowiectwo. Obecnie wiele zwierząt, dawniej łownych jest aktualnie chroniona w związku z ich małą liczebnością. Do takich zwierząt prawnie chronionych, oprócz...

Historia i historia
Historia łowiectwa to ogólny zarys dziejów myśliwych na przestrzeni epok. Jest to historia ogólna, zebrana w pewien model zachowań i kultury na przestrzeni dziejów. Jest to na przykładzie łowiectwa Polski, fragment nieodłączny polskiej kultury,...

Nadmierny wzrost liczebności niektórych gatunków
W wyniku dużej ilości pokarmu, zarówno w lesie jak i na polu, a przy tym w wyniku anomalii pogodowych długie lata i krótkie zimy u niektórych gatunków nastąpił znaczny przyrost, rzędu nawet stu procent. Wyniku, czego działa on ze zwiększona...

Copyright @ 2010 Łowiectwo