Łowiectwo

Polowanie na dziki z psami- przebieg i organizacja

W polowaniach na dziki z psami właśnie na czworonogach pokłada się sukces łowów. Bierze w nim udział do kilkunastu myśliwych oraz dwóch do trzech naganiaczy, którzy spełniają role podkładaczy psów w miocie. Do polowań tylko na dziki stosuje się dobrze ułożone psy myśliwskie z grupy dzikarzy. Są to średnie i duże rasy psów , świetnie sobie radzące w najgorszych warunkach terenowych. Do grupy dzikarzy najlepiej nadają się gończe i szpice północne. Zadaniem psów jest przeszukanie dokładne całej powierzchni miotu, a po odnalezieniu czarnego zwierza wypędzenie wprost na myśliwych. Ich wielkość i siła sprawiają że nawet wataha przez dłuższą chwilę przestanie się opierać i będzie się ratować ucieczką. Z doświadczenia wiadomo ,że najlepsze efekty osiągała w miocie para pracujących psów, ze względu właśnie na ścisłą współpracę między sobą. Zaletą pary jest lepsze i dokładniejsze przeszukanie miotu. W momencie gdy odnajdą i osaczą dziki skuteczniej wypierają je na linię myśliwych. Zdarza się tak że jeśli rolę podkładacza (jest to osoba kontrolująca i nakierowująca pracę psów w danym miocie) obiera jeden z myśliwych lub kilku, prowadzący polowanie może zezwolić mu lub im na oddawanie strzałów do dzików (jest to jedyny przypadek gdy myśliwy będąc jednocześnie naganiaczem może strzelać do zwierzyny). Wracając do psów ważne jest , aby podkładane psy były przeszkolone w ten sposób, że nie będą interesować się żadną inną zwierzyną jak tylko dzikami. Dodatkowo najcenniejsze będą te psy , które po ruszeniu dzików nie będą biegać za nimi w kółko , ale po przepchnięciu ich przez linię myśliwych powrócą do podkładaczy i ponownie będą przeszukiwać teren. Spośród ras najlepiej do polowań na dziki nadają się rasy z grupy gończych. Oglądanie przy pracy wyszkolonego gończego polskiego to niesamowite przeżycie.

Zobacz również:
Muzyka myśliwska oraz jej rola w tradycji i praktyce, wykorzystania podczas polowania (powstanie sygnalistyki)
Sygnały łowieckie wyrosły z potrzeby porozumiewania się łowców w czasie polowania. Początkowo wykorzystywano jako instrumenty zwykłe rogi zwierzęce np. bawole. Następnie wykorzystano różnorakie trąbki , aż w końcu specjalistyczne sygnałówki...

Stzrelectwo myśliwskie
W ramach kultywowania tradycji i propagowania strzelectwa myśliwskiego jako formy kultury łowieckiej organizowane są przez zarządy związku zawody strzeleckie, którym Polski związek łowiecki patronuje. Sprzyja to rozwijaniu współzawodnictwa i...

Jak dobrze zapolować po tropie , czyli podchód zimą
Ten rodzaj polowania jest w zasadzie polowaniem z podchodu , jednak stosowanym po świeżym opadzie śniegu tzw. ponowie. Najlepsze efekty osiąga się przy dość małej pokrywie śniegu z lekkim mrozem. Śnieg musi być puszysty jednak najlepiej nieskrzypiący....

Copyright @ 2010 Łowiectwo