Łowiectwo

Polowanie na dziki z psami- przebieg i organizacja

W polowaniach na dziki z psami właśnie na czworonogach pokłada się sukces łowów. Bierze w nim udział do kilkunastu myśliwych oraz dwóch do trzech naganiaczy, którzy spełniają role podkładaczy psów w miocie. Do polowań tylko na dziki stosuje się dobrze ułożone psy myśliwskie z grupy dzikarzy. Są to średnie i duże rasy psów , świetnie sobie radzące w najgorszych warunkach terenowych. Do grupy dzikarzy najlepiej nadają się gończe i szpice północne. Zadaniem psów jest przeszukanie dokładne całej powierzchni miotu, a po odnalezieniu czarnego zwierza wypędzenie wprost na myśliwych. Ich wielkość i siła sprawiają że nawet wataha przez dłuższą chwilę przestanie się opierać i będzie się ratować ucieczką. Z doświadczenia wiadomo ,że najlepsze efekty osiągała w miocie para pracujących psów, ze względu właśnie na ścisłą współpracę między sobą. Zaletą pary jest lepsze i dokładniejsze przeszukanie miotu. W momencie gdy odnajdą i osaczą dziki skuteczniej wypierają je na linię myśliwych. Zdarza się tak że jeśli rolę podkładacza (jest to osoba kontrolująca i nakierowująca pracę psów w danym miocie) obiera jeden z myśliwych lub kilku, prowadzący polowanie może zezwolić mu lub im na oddawanie strzałów do dzików (jest to jedyny przypadek gdy myśliwy będąc jednocześnie naganiaczem może strzelać do zwierzyny). Wracając do psów ważne jest , aby podkładane psy były przeszkolone w ten sposób, że nie będą interesować się żadną inną zwierzyną jak tylko dzikami. Dodatkowo najcenniejsze będą te psy , które po ruszeniu dzików nie będą biegać za nimi w kółko , ale po przepchnięciu ich przez linię myśliwych powrócą do podkładaczy i ponownie będą przeszukiwać teren. Spośród ras najlepiej do polowań na dziki nadają się rasy z grupy gończych. Oglądanie przy pracy wyszkolonego gończego polskiego to niesamowite przeżycie.

Zobacz również:
Pochodzenie i rola psa myśliwskiego
Pies domowy (Canis familiaris ) należy do rzędu drapieżne(Carnivora) i rodziny psowatych (Canidae). Mimo wielu spekulacji o pochodzeniu tego gatunku, najnowsze badania potwierdziły o ścisłym pokrewieństwa psa z wilkiem. Wykazują podobne zachowania,...

Cześć zwierzynie!
Jest to bardzo ważny element polowania, kultywowany do dziś przez myśliwych w Polsce i na świecie, gdzie tradycja i szacunek do zwierzęcia są powszechnie znane i kultywowane. Ponieważ od zamierzchłych czasów oddawana jest cześć zwierzynie,...

Sposób polowania czatach
Jest to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów polowania indywidualnego przez polskich myśliwych. Z zasiadki poluje się na różnorakie zwierzęta. A należą do nich dziki ,zwierzyna płowa (łosie, jelenie, daniele, sarny) , drapieżniki, dzikie...

Copyright @ 2010 Łowiectwo