Łowiectwo

Tropowce i posokowce. Rola i zastosowanie na polowaniu

Jest to dość sztuczny podział stosowany właściwie tylko na terenie polski. W zasadzie obie grupy zarówno tropowce jak i posokowce wykonują tę samą prace. Każdy posokowiec jest tropowcem . Ich głównym zadaniem jest dojście postrzałka zwierzyny grubej. A mianowicie pracują na tropach dzików, jeleni, danieli, muflonów, kozic, koziorożców itd.. Do grupy tej należy szereg ras psów. Z tym że największe predyspozycje do pracy na sfarbowanym tropie mają posokowce. To one w doskonały sposób dochodzą postrzałka , a silna budowa pozwala na przytrzymanie zwierza dająć czas na dojście myśliwemu który może dostrzelić rannego dzika , jelenia czy sarnę. Z kolei tropowcami nie muszą być tylko posokowce. Szereg ras z innych grup psów myśliwskich świetnie wypełnia tę rolę. Są to teriery, gończe, szpice północne oraz szereg aporterów i płochaczy. W Polsce używa się do tego celu przede wszystkim jamników, gończych polskich, ogarów polskich , łajki, wyżły niemieckie krótko- i szorstkowłose. Ale nawet przy tylu rasach stosowanych jako tropowce, niezastąpione do dziś okazują się rasy pracujące doskonale dolnym wiatrem. Są to głównie posokwce, jamniki i gończe. Tropowce są to psy , które pracują w zasadzie tylko po strzale. Do ich obowiązku należy doprowadzenie po nawet przestarzałej farbie sprzed nawet kilkudziesięciu godzin. Cechą , która jest im niezbędna to zdolność osaczania i ewentualnego przytrzymania zwierza. Podstawową zasadą przy pracy z tropowcami jest prowadzenie psa na długiej lince minimum sześciometrowej, którą powinno się obowiązkowo stosować na pierwszych kilkudziesięciu metrach od zestrzału. Wolno luzem puszczać tylko takie psy , które po dojściu do nawet martwego zwierza oszczekują go ,dająć możliwość dojśćia myśliwemu, oraz takie ,które swoim zachowaniem, po odnalezieniu postrzałka, doprowadzą do zdobyczy.

Zobacz również:
Ustawa o prawie łowieckim i regulamin polowań
Gospodarka łowiecka opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. Podparta jest ustawa prawo łowieckie ustawy dot. łowiectwa rozporządzenia do ustaw statut PZŁ i akty normatywne PZŁ. Są to akty określające działanie...

Śmiertelność zwierzyny
Problem liczebności zwierzyny w łowisku jest wypadkowa wielu skutków. Ma na to wpływ wiele czynników stresowych jak na przykład anomalie pogodowe. Zwierzęta tez to odczuwają, nagłe wahania temperatur, szybkie zmiany pogody. To wszystko ma wpływ...

W czasach dawnych łowów
W okresach dawnych łowów, kiedy to puszcze porastały nasze lasy, a człowiek z lasu pozyskiwał wszystko, co mu potrzebne było do życia a autostrady nie przecinały wielkich kompleksów leśnych niepodzielną władzę, jako król puszczy sprawował...

Copyright @ 2010 Łowiectwo