Łowiectwo

Tropowce i posokowce. Rola i zastosowanie na polowaniu

Jest to dość sztuczny podział stosowany właściwie tylko na terenie polski. W zasadzie obie grupy zarówno tropowce jak i posokowce wykonują tę samą prace. Każdy posokowiec jest tropowcem . Ich głównym zadaniem jest dojście postrzałka zwierzyny grubej. A mianowicie pracują na tropach dzików, jeleni, danieli, muflonów, kozic, koziorożców itd.. Do grupy tej należy szereg ras psów. Z tym że największe predyspozycje do pracy na sfarbowanym tropie mają posokowce. To one w doskonały sposób dochodzą postrzałka , a silna budowa pozwala na przytrzymanie zwierza dająć czas na dojście myśliwemu który może dostrzelić rannego dzika , jelenia czy sarnę. Z kolei tropowcami nie muszą być tylko posokowce. Szereg ras z innych grup psów myśliwskich świetnie wypełnia tę rolę. Są to teriery, gończe, szpice północne oraz szereg aporterów i płochaczy. W Polsce używa się do tego celu przede wszystkim jamników, gończych polskich, ogarów polskich , łajki, wyżły niemieckie krótko- i szorstkowłose. Ale nawet przy tylu rasach stosowanych jako tropowce, niezastąpione do dziś okazują się rasy pracujące doskonale dolnym wiatrem. Są to głównie posokwce, jamniki i gończe. Tropowce są to psy , które pracują w zasadzie tylko po strzale. Do ich obowiązku należy doprowadzenie po nawet przestarzałej farbie sprzed nawet kilkudziesięciu godzin. Cechą , która jest im niezbędna to zdolność osaczania i ewentualnego przytrzymania zwierza. Podstawową zasadą przy pracy z tropowcami jest prowadzenie psa na długiej lince minimum sześciometrowej, którą powinno się obowiązkowo stosować na pierwszych kilkudziesięciu metrach od zestrzału. Wolno luzem puszczać tylko takie psy , które po dojściu do nawet martwego zwierza oszczekują go ,dająć możliwość dojśćia myśliwemu, oraz takie ,które swoim zachowaniem, po odnalezieniu postrzałka, doprowadzą do zdobyczy.

Zobacz również:
Stzrelectwo myśliwskie
W ramach kultywowania tradycji i propagowania strzelectwa myśliwskiego jako formy kultury łowieckiej organizowane są przez zarządy związku zawody strzeleckie, którym Polski związek łowiecki patronuje. Sprzyja to rozwijaniu współzawodnictwa i...

Przykładowe rasy psów z grupy płochaczy
Płochacz niemiecki jest to rasa blisko spokrewniona ze spanielem. Jest to pies, który odznacza się ciętością wobec drapieżników, wykazuje wielką ochotę do tropienia, a pełnie radości uzyskuje móc aportować. Płochacze osiągają w kłębie...

Polowania na przestrzeni dziejów
Patrząc na historie łowiectwa należy przynajmniej w spróbować przybliżyć zwierzęta, na które polowano. Nie odkryjemy ameryki stwierdzając najlepiej, że najkorzystniej polowano na największe zwierzęta, jakie istniały, i jakie można było...

Copyright @ 2010 Łowiectwo