Łowiectwo

Tropowce i posokowce. Rola i zastosowanie na polowaniu

Jest to dość sztuczny podział stosowany właściwie tylko na terenie polski. W zasadzie obie grupy zarówno tropowce jak i posokowce wykonują tę samą prace. Każdy posokowiec jest tropowcem . Ich głównym zadaniem jest dojście postrzałka zwierzyny grubej. A mianowicie pracują na tropach dzików, jeleni, danieli, muflonów, kozic, koziorożców itd.. Do grupy tej należy szereg ras psów. Z tym że największe predyspozycje do pracy na sfarbowanym tropie mają posokowce. To one w doskonały sposób dochodzą postrzałka , a silna budowa pozwala na przytrzymanie zwierza dająć czas na dojście myśliwemu który może dostrzelić rannego dzika , jelenia czy sarnę. Z kolei tropowcami nie muszą być tylko posokowce. Szereg ras z innych grup psów myśliwskich świetnie wypełnia tę rolę. Są to teriery, gończe, szpice północne oraz szereg aporterów i płochaczy. W Polsce używa się do tego celu przede wszystkim jamników, gończych polskich, ogarów polskich , łajki, wyżły niemieckie krótko- i szorstkowłose. Ale nawet przy tylu rasach stosowanych jako tropowce, niezastąpione do dziś okazują się rasy pracujące doskonale dolnym wiatrem. Są to głównie posokwce, jamniki i gończe. Tropowce są to psy , które pracują w zasadzie tylko po strzale. Do ich obowiązku należy doprowadzenie po nawet przestarzałej farbie sprzed nawet kilkudziesięciu godzin. Cechą , która jest im niezbędna to zdolność osaczania i ewentualnego przytrzymania zwierza. Podstawową zasadą przy pracy z tropowcami jest prowadzenie psa na długiej lince minimum sześciometrowej, którą powinno się obowiązkowo stosować na pierwszych kilkudziesięciu metrach od zestrzału. Wolno luzem puszczać tylko takie psy , które po dojściu do nawet martwego zwierza oszczekują go ,dająć możliwość dojśćia myśliwemu, oraz takie ,które swoim zachowaniem, po odnalezieniu postrzałka, doprowadzą do zdobyczy.

Zobacz również:
Rola i historia powstania polskiej kultury łowieckiej
W historii człowieka łowiectwo , a wcześniej samo myślistwo, odegrało nie bagatelną rolę w rozwoju człowieka. Będąc jedną z ważniejszych dziedzin życia codziennego, kreowało jego styl zachowań oraz odczucia duchowe i moralne . Dotyczyło...

Historia i historia
Historia łowiectwa to ogólny zarys dziejów myśliwych na przestrzeni epok. Jest to historia ogólna, zebrana w pewien model zachowań i kultury na przestrzeni dziejów. Jest to na przykładzie łowiectwa Polski, fragment nieodłączny polskiej kultury,...

Broń gładko lufowa
Najstarszy rodzaj broni. Używany od momentu powstania z ładunkiem prochowym. Jej lufy są gładkie, przez co możemy z niej wystrzeliwać zarówno amunicję śrutową jak i kulową. Należy pamiętać, że w przypadku broni o lufach gładkolufowych,...

Copyright @ 2010 Łowiectwo